Vuki obrt za trgovinu - Trg dr. Franje Tuđmana 15, Slunj


 
louis vuitton replica sale
chanel replica uk
louis vuitton replica sale
rolex replica sale
rolex replica
high quality replica watches


 

 

 

link Quantus Media Centar

.: TeamViewer podrška

Kliknuti na "Run"

Kliknuti na "Run"

  Kliknuti na "Run"

Kliknuti na "Run"

Odabrati "Install" i kliknuti na "Next"

Odabrati "both of the above" i kliknuti na "Next"

Odabrati "I accept the..." i kliknuti na "Next"

Odabrati "Normal instalation" i kliknuti "Next"

Kliknuti "Finish"

Nakon što se program pokrene pročitati ID i Password nakon čega se možemo spojiti